header1

 

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ

.
   ಕ್ರ.ಸಂ    ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
ಪದನಾಮ
  1   ಶ್ರೀ. ಕೆ ಜೆ ಜಾರ್ಜ್
ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ , ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ,
3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
  2   ಶ್ರೀ ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 026
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
  3   ಶ್ರೀಮತಿ. ಅದಿತಿ ರಾಜ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹಣಕಾಸು), ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560 009
ನಿರ್ದೇಶಕರು
  4   ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಿ. ಶಿಖಾ, ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಬೆಸ್ಕಾಮ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 5   ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಸುಂದರೇಶ್ ಬಾಬು, ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಗೆಸ್ಕಾಮ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 6   ಶ್ರೀಮತಿ.ಆರ್.ರಂಗಪ್ರಿಯ, ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಹೆಸ್ಕಾಮ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 7   ಶ್ರೀಮತಿ.ಆರ್. ಸ್ನೇಹಾಲ್, ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಮೆಸ್ಕಾಮ್, ಮಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 8   ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್.ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐಎಎಸ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿ.ಇ.ಎಸ್.ಇ , ಮೈಸೂರು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 9   ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಚ್.ಎ.ಶೋಭಾ
ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಫ್.ಆರ್ & ಬಿ.ಸಿ.ಸಿ), ಹಣಕಾಸು
ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 10   ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್ ಆರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್
ಸರ್ಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿಕಾಸ್ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001
ನಿರ್ದೇಶಕರು
 11  ಶ್ರೀಮತಿ.ಬಿ.ಎ.ಇಂದಿರಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಐ / ಸಿ),
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಎಂ ಎಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ನಿರ್ದೇಶಕರು