header1

 

01.12.2018 ರಂತೆ ಕವಿಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಗಳು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಒಟ್ಟು
1
 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
15
02
17
2
 ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
12
03
15
3
 ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್  
01
-
01
4
 ಚಾರ್ಜ್ ಪುರುಷರು 
05
-
05
6
 ಕೆಲಸಗಾರರು 
104
08
112
 ಒಟ್ಟು-ಖಾಯಂ 
137
13
150
7
 ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ 
02
-
02
9
 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
01
-
01
11
 ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್ ಇಂದ ಡಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ 
01
00
01
12
 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್  
38
10
48
13
 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್  
50
02
52
14
  ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್  
21
15
36
15
 ಪೇಂಟಿಂಗ್ - ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್  
09
01
10
 ಒಟ್ಟು 
259
41
300
   

     ಅಧ್ಯಕ್ಷರು                 : 01     ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದರೆ.

     ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು      : 01     ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ KPTCL

      ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು      : 01     ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ I & C