List of Share holders

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಿತ
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ  ಬೆಂಗಳೂರು–560 026

ಷೇರುದಾರರ ವಿವರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

ಕ್ರ ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಶ್ರೀ ಮತಿ / ಶ್ರೀ
01 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ರವರ ಮುಖಾಂತರ
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
02 ಎಲ್. ವಿ. ನಾಗರಾಜನ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
03 ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕವಿಕಾ ನಿಯಮಿತ,  
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 026
04 ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಗುಪ್ತಾ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ,  
ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
05 ರಣದೀಪ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್.
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
06 ಪಿ. ಪ್ರಭು
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಖನಿಜ ಭವನ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
07 ಎಸ್. ಸುಮಂತ್
ನಿದೇಶಕರು - ಪ್ರಸರಣ
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 009
08 ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ, 
ವಿಕಾಸ ಸೌದ ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
09 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್
ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಕಾಸ ಸೌದ ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001

 

Manufacturing Facility

  • Design and Development
  • Quality Control and Testing
  • Use of good quality Raw-Materials
  • Various Machinery / Equipments 
  • Technocrats & Skilled Labour, and supporting staff
 

Contact Details

Mysore Rd, Banashankari Stage I,
Bapuji Nagar, Bangalore, KA

Give us a call at
+91.80.26743587 / 26743331

Email us at
info@kavika.co.in

 

 

Newsletters

Subscribe and get the latest updates, news, and more...